KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Thủ tục ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập
 • Tư vấn thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu
 • Lập và gửi các biểu mẫu cho cơ quan thuế lần đầu
 • Tư vấn đăng ký kê khai nộp thuế qua mạng
 • Thủ tục nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp 

Kế toán thuế hàng tháng
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ 
 • Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành về kế toán
 • Lên sổ, phối hợp in và kẹp chứng từ kế toán 
 • Cuối tháng/ quý: Lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng, tờ khai thuế Thu nhập cá nhân, tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và báo cho quý công ty số thuế phải nộp. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.
 • Tổng hợp số liệu kế toán cuối kỳ
 • Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế cuối niên độ
 • Phối hợp tham gia giải trình số liệu khi có yêu cầu quyết toán của cơ quan thuế.
 • Vận dụng các chính sách và quy định thuế hiện hành để thực hiện các công việc kế toán và nghĩa vụ thuế theo hướng tối ưu hóa lợi ích cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn và cập nhật các chính sách thuế, kế toán cho chủ doanh nghiệp
Dịch vụ rà soát và quyết toán thuế
 • Kiểm tra chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán các năm
 • Chỉ ra những vấn đề tồn đọng và sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn phương án xử lý và phân tích với lãnh đạo doanh nghiệp ưu nhược điểm của từng phương án
 • Sửa chữa sai sót, hoàn thiện bộ chứng từ, sổ sách kế toán và tổng hợp lại báo cáo tài chính (nếu cần)
 • Phối hợp với doanh nghiệp giải trình quyết toán với cơ quan thuế